ภาพพุทธประวัติ ที่จิตรงดงาม
วัดป่า บ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง
ธรรมะออนไลน์ ฟรีหนังสือธรรมะ

หนังสือธรรมะ ดาวน์โหลด หนังสือ คติธรรม ข้อคิด ธรรมะออนไลน์ อ่าน ฟรี ๆ

ดารา ผู้ใจบุญ ร่วมทำบุญ
ดารา ร่วมทำบุญ ประเพณี แห่หลวงพ่อเงิน แต่ละปี หนุ่ม ศรราม เทพภิทักษ์ ปี 2552 นุ่น วรนุช ต๊อด ปิดิ บี มาติกา หนิง ปณิตา พร้อม คณะ ปี 2553
วิทยุ ออนไลน์ คลื่นแม่มูล

วิทยุ ออนไลน์ อุบลราชธานี  คลื่นแม่มูล ปากน้ำ FM 94.10 MHz

วิทยุ ออนไลน์ อุบลราชธานี  คลื่นแม่มูล ปากน้ำ FM 94.10 MHz

โหวต ท่องเที่ยว อุบลราชธานี
แหล่งท่องเที่ยว อุบลราชธานี แบบไหน ที่ท่านชื่นชอบ ?
 
ตอนนี้กำลัง Online กี่คน ?
เรามี 44 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

   

สักการะ พระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ณ วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง (หลวงพ่อเงิน ๗๐๐ ปี) อุบลราชธานี  

โรงเรียน บ้านปากน้ำ

AddThis Social Bookmark Button

ท่องเที่ยวอุบลราชธานี กับ ชุมชน ปากน้ำ บุ่งสระพัง อุบลราชธานี  ประวัติ ความเป็นมา  โรงเรียนบ้านปากน้ำ อุบลราชธานี

โรงเรียน บ้านปากน้ำ

โรงเรียนบ้านปากน้ำ เป็น โรงเรียนประจำ หมู่ บ้านปากน้ำ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี โรงเรียนนี้เดิมชื่อ โรงเรียนบ้านบาก เป็นที่ตั้งของ โรงเรียนประชาบาล ตำบลกุดลาด (วัดบ้านกุดลาด) ตั้งเป็นสาขาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2477 โดยอาศัย วัดบ้านบากน้ำ เป็นที่ตั้งโรงเรียน โดยมี นายอ่อน ใบคำ เป็นครูสาขา เมื่อวันที่  12   ตุลาคม  2477 โดยมีขุนระงับคดี   นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี  เป็นผู้ให้สร้างขึ้นโดยใช้ชื่อว่า  โรงเรียนบ้านบาก  และวันที่  16  กันยายน  2526  ขอเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนบ้านปากน้ำ    ได้รับอนุมัติเมื่อ วันที่  1  พฤศจิกายน  2526

ผอ.เฉลิมศักดิ์ กลิ่นบั้ว 
•ผอ. เฉลิมศักดิ์  กลิ่นบัว ดำรงต่ำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านปากน้ำ ณ ปัจจุบัน
•1 ตุลาคม 2483 นายฮู้ วงศ์สวัสดิ์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น นายพินิจ วงศ์สวัสดิ์ ได้รับเงินงบประมาณจากทางราชการ มาตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศถาวร เป็นเงิน 1,000บาท
•21 มกราคม 2486 นายเหลี่ยม บุตรวงศ์ มาเป็นครูใหญ่ แทน นายพินิจ วงศ์สวัสดิ์ ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหย่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านกระโสบ
•11 กุมภาพันธ์ 2488 นายคำดี แสนทวีสุข มาเป็นครูใหญ่แทน นายเหลี่ยม บุตรวงศ์ ซึ่งลาออก
•4 มิถุนายน 2494 นายประดิษฐ์ จอบใจชิปิ มาเป็นครูใหญ่แทน นายคำดี แสนทวีสุข ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนบ้านนาคำ
•20 กันยายน 2503 นายวันทา ประสานพิมพ์ เป็นครูใหญ่แทน นายประดิษฐ์ จอมใจธิปิ ที่ลาออกจากราชการ
•พ.ศ. 2507 ทางราชการได้อนุมัติเงินงบประมาณ 5,000 บาท ซื้อสังกะสีมุงหลังคาอาคารเรียน
•พ.ศ. 2512 คณะครู ชาวบ้าน ร่วมมือกันรื้ออาคารเรียนเดิมแล้วปลูกสร้างใหม่ ตามแบบ ป.1จ ดังแปลงวัสดุจากอาคารเดิม โดยคณะครู ชาวบ้านออกสมทบ จำนวน 6,000 บาท ได้อาคารหลังใหม่กว้าง 8.50 เมตร ยาว 76 เมตร จำนวน 4 ห้องเรียน โดยยกโครงหลังคาไว้ และต่อมาได้รับเงินบำรุงท้องถิ่นจากสภาตำบล จำนวน 10,000 บาท มาตีฝาผนัง หน้าต่างจนแล้วเสร็จ
•พ.ศ. 2514 ทางราชการได้อนุมัติเงินงบประมาณ 40,000บาท มาสมทบปลูกสร้างแต่ว่าอาคารได้สร้างเสร็จแล้ว จึงเปลี่ยนมาต่อเติมอาคารเรียนด้านทางทิศตะวันออก 1 ห้องเรียน  (  รื้อถอนแล้ว )
•1 มิถุนายน 2518 นายโชคศักดิ์ ใจหาญ มาเป็นครูใหญ่แทน นายวันทา ประสานพิมพ์ ซึ่งไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู 1 หลัง
•25 มีนาคม - 7 พฤษภาคม 2520 คณะครู ชาวบ้าน พ่อค้า ประชาชน และ เจ้าอาวาส วัดบ้านบากน้ำ ( พระมงคลธรรมวัฒน์ ) ได้ร่วมกันปลูกสร้างอาคารเรียน ตามแบบ ป.1ช ตามโครงการอาสาพัฒนาท้องถิ่นของตนเองในฤดูแล้ง  โดยไม่ต้องอาศัยงบประมาณทางราชการ สิ้นค้าก่อสร้างประมาณ 130,000 บาท
•1 สิงหาคม 2520 นายอมฤต ทศโยธิน มาดำรงตำแหน่งแทน นายโชคศักดิ์ ใจหาญ ซึ่งไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนบ้านเค็ง
•10 - 12 พฤษภาคม 2521 คณะครู พระสงฆ์ และชาวบ้านพร้อมใจกันสละทรัพย์และแรงงานเทพื้นอาคารเรียนบุญจันทร์ ประชาสรรค์ คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 2,550 บาท
•21 พฤษภาคม 2522 นายวิชาญ เหนี่ยวพันธ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน นายอมฤต ทศโยธิน ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนบ้านทัพไทย
•พฤษภาคม 2522 ทาง ราชการได้อนุมัติงบประมาณให้สร้างโรงอาหาร ตามแบบ 3/2 ขอกระทรวงศึกษาธิการ 1 หลัง งบประมาณ 55,000 บาท และสร้างส้วมนักเรียน 1 หลัง 5 ที่ งบประมาณ 15,018 บาท  (  ส้วมรื้อถอนแล้ว )
•งบประมาณ 2522 ทางราชการได้อนุมัติงบประมาณให้สร้าง อาคารเรียน 1 หลัง ตามแบบ ป. ซ 3 ห้องเรียน 1 ห้องพักครู งบประมาณ 480,000 บาท
•1 พฤศจิกายน 2524 นายเสถียร เจริญสุข มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน นายวิชาญ เหนี่ยวพันธ์ ซึ่งย้ายไปรักษาการแทนตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านโพนเมือง
•16 พฤศจิกายน 2526  โรงเรียนบ้านบากน้ำ ได้ยื่นเรื่องของเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนบ้านปากน้ำ ได้รับการอนุมัติเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2526

-02_1_1

ข้อมูล บุคคลากร โรงเรียน บ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง

ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

วัน เดือน ปี ที่ดำรงตำแหน่ง

หมายเหตุ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

นายเฉลิมศักดิ์  กลิ่นบัว
นายประเสริฐ   ประสานพิมพ์
นางสาวมาลิณี  บุญกอ
นางสมใจ  วิทยาขาว
นายชัยณรงค์  ปัตถา
นางชรินทร  สุขเสริม
นางจันทรา   ชมภูศรี
นางสาวเพียรผกา   พันธุ์ปรีชา
นายอดกิเรก  ทุมวงศ์

ผู้อำนวยการ
ครู  คศ.2
ครู   คศ.2
ครู   คศ.2
นักการภารโรง
ครู   คศ.2
ครู  คศ.3
ครู   คศ.2
พนังงานราชการ

 30 ธ.ค. 2537-ปัจจุบัน
11 ก.ค. 2522 - ปัจจุบัน
12 ก.ย. 2529 - ปัจจุบัน
5   เม.ย.2534 - ปัจจุบัน
1   ม.ค. 2540 - ปัจจุบัน
22  มี.ค. 2545 - ปัจจุบัน
28  มี.ค. 2551 - ปัจจุบัน
28  มี.ค. 2551 - ปัจจุบัน
1    ก.ย. 2552 - ปัจจุบัน
 

 ทำเนียบ ผู้บริหาร โรงเรียน บ้านปากน้ำ อุบลราชธานี ( อดีต - ปัจจุบัน )

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

นายพินิจ(บุญฮู้)   วงศ์สวัสดิ์
นายเหลี่ยม  บุตรวงศ์
นายคำดี   แสนทวีสุข
นายประดิษฐ์  จอมใจธิปิ
นายวันทา  ประสานพิมพ์
นายโชคศักดิ์  ใจหาญ
นายอมฤต  ทศโยธิน
นายวิชาญ  เหนี่ยวพันธ์
นายเสถียร  เจริญสุข
นายเสถียร  เจริญสุข 
นายวิจิตร  ยิ่งยืน
นายเฉลิมศักดิ์   กลิ่นบัว
นายเฉลิมศักดิ์   กลิ่นบัว

ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
อาจารย์ใหญ่
อาจารย์ใหญ่
อาจารย์ใหญ่
ผู้อำนวยการ

 1  ต.ค. 2477  -  21ม.ค. 2486 
21 ม.ค. 2486 - 10 ก.พ. 2488
10 ก.พ. 2488  -  5 มิ.ย. 2494
5 มิ.ย. 2494  -  3  มี.ค. 2503
20 ก.ย.  2503  -1  ต.ค. 2518
1  ต.ค. 2518 -   1 ส.ค. 2520
1 ส.ค. 2520 -  21  พ.ค. 2522
21 พ.ค. 2522 - 1  พ.ย.  2525
1 พ.ย. 2525 - 9  พ.ย. 2528
10 พ.ย. 2528 -  17 ส.ค. 2535
2 พ.ย. 2535 - 30 ก.ย. 2537
30  ธ.ค. 2537 – 31 ส.ค.2544
31 ส.ค.2544   -   ปัจจุบัน

ที่

ชื่อ  -   สกุล

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

 1
2
3
4
5
6
7
8
9

นายศูภโชค   พลวิชิต
นายชม  บุญเอื้อ
นายบัวผัน  สุขนิจ
พระมหาวิมาน   กันตสีโล
นายกัณหา  ผลพยุง
นายประมาณ  วงศ์ชะอุ่ม
นายวันครู   มุ่งสิน
นายประเสริฐ   ประสานพิมพ์
นายเฉลิมศักดิ์  กลิ่นบัว

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / เลขานุการ

 ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนศาสนา
ผู้แทนศิษย์เก่า
ผู้แทนผู้ปกครองผู้แทนองค์กรปกครอง
ผู้แทนครู
ผู้การอำการโรงเรียน

 

 

แฟนคลับ ปากน้ำ FC กด Like ปากน้ำ อุบล คลับ ฮักปากน้ำ ติดตามเรา บน Facebook เด้อ..

ข่าวสาร ข้อมูล ความเคลื่อนไหว เว็บบอร์ด ล่าสุด บน เว็บบอร์ด ปากน้ำ อุบล คลับ !!

ความเคลื่อนไหวอื่นๆ »

VDO ZONES TODAY วีดีโอ ยอดฮิต วันนี้ !!

Chat Box of Paknam Ubon Club ทักทาย เว้าสู่กันฟัง

 Smile  พูด คุย สอบถาม สาระทุกข์ สุกดิบ กัน ได้ทุกเรื่องที่ Chat Box Laughing   


Get your own Chat Box! Go Large!

สื่อมวลชน ให้ความสำคัญ กับ ชุมชน ปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี

:: รายการทีวี
  ช่อง 7 สี ช่วยชาติบูรณาการณ์ " ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี  " ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี   ช่อง 7 สี สะเก็ดข่าว " ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี  3-Chanal  
:: หนังสือพิมพ์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ " เหนือฟ้าใต้บาดาล โดย กังฟู "  ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ ตะลุยโลกใบใหญ่ ฉบับ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 หนังสือพิมพ์ข่าวสด " ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี หนังสือพิมพ์มติชน   " ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี    
หนังสือพิมพ์ประชารัฐ หนังสือพิมพ์แนวหน้าอีสาน  ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี  หนังสือพิมพ์ภูธร " เที่ยงตรงฉับไว " ชุมชนบ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี        
:: นิตยสาร
 หนังสืออมตะ " หนังสือธรรมะ " ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี   หนังสือธงธรรม " หนังสือธรรมะ " ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี  นิตยสาร ลานโพธิ์ " นิตยสารพระ " ชุมชน ปากน้ำ บุ่งสระพัง อุบลราชธานี   หนังสือนะโม " หนังสือธรรมะ " ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี    
:: หน่วยงานราชการ

      องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Amazing-Thailand

เที่ยวไทยครึกครื้น เศรษฐกิจไทย คึกคัก

   
:: เว็บไชต์ ที่เกี่ยวข้อง กับ ชุมชน ปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี
 

 วัดปากน้ำอุบล.คอม

 ปากน้ำ94.คอม  
:: เว็บไชต์ เพื่อนบ้าน ชุมชน ปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี - แลกลิงค์ เป็นเพื่อนบ้านกับ เรา

เที่ยวอุบล ฯ เมืองดอกบัว ทัวร์ลาวใต้ ไปได้ทุกวัน กับ South Laos Tour

บ้านออนซอน

วัดอีสานดอทคอม IsanGate.com

ไหว้พระประจำปีเกิด

 

 


l ล่องเรือสำราญ แม่น้ำเจ้าพระยาBANGKOK SIGHTSEEING lThailand Travel Guide informationl Thailand Highlight l ล้างแอร์ อุบล KANCHANABURI RIVERKWAI TOUR l  ดินเนอร์ เจ้าพระยา l CABARET SHOW THAILAND l ดินเนอร์ เจ้าพระยา ราคาถูก l KHAO YAI TOUR l

 เที่ยวอุบลราชธานี ไหว้พระเมืองอุบลราชธานี ท่องเที่ยว ชุมชน ปากน้ำ บุ่งสระพัง อุบลราชธานี แลกลิงค์ และ ดู ลิ้งค์ เพื่อนบ้าน กับเรา เพิ่มเติมได้ที่  " แลกลิงค์