ภาพพุทธประวัติ ที่จิตรงดงาม
Login Formวัดป่า บ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง
ธรรมะออนไลน์ ฟรีหนังสือธรรมะ

หนังสือธรรมะ ดาวน์โหลด หนังสือ คติธรรม ข้อคิด ธรรมะออนไลน์ อ่าน ฟรี ๆ

ดารา ผู้ใจบุญ ร่วมทำบุญ
ดารา ร่วมทำบุญ ประเพณี แห่หลวงพ่อเงิน แต่ละปี หนุ่ม ศรราม เทพภิทักษ์ ปี 2552 นุ่น วรนุช ต๊อด ปิดิ บี มาติกา หนิง ปณิตา พร้อม คณะ ปี 2553
วิทยุ ออนไลน์ คลื่นแม่มูล

วิทยุ ออนไลน์ อุบลราชธานี  คลื่นแม่มูล ปากน้ำ FM 94.10 MHz

วิทยุ ออนไลน์ อุบลราชธานี  คลื่นแม่มูล ปากน้ำ FM 94.10 MHz

โหวต ท่องเที่ยว อุบลราชธานี
แหล่งท่องเที่ยว อุบลราชธานี แบบไหน ที่ท่านชื่นชอบ ?
 
ตอนนี้กำลัง Online กี่คน ?
เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

   

สักการะ พระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ณ วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง (หลวงพ่อเงิน ๗๐๐ ปี) อุบลราชธานี  

ท่องเที่ยว อุบลราชธานี กับ ส่งเสริม ท่องเที่ยว ชุมชน ปากน้ำ บุ่งสระพัง อุบลราชธานี

ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี

AddThis Social Bookmark Button
" ชุมชน บ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี " ชุมชน ที่พร้อมด้วย แหล่งท่องเที่ยว ที่หลากหลาย ด้านสถานที่ ท่องเที่ยว ได้รับ ความนิยม และ ยอมรับ  จาก นักท่องเที่ยว ทั่วสารทิศ แหล่งท่องเที่ยว ชุมชน ที่หลากหลาย ท่องเที่ยวwww.paknamubonclub.com ทางด้าน วัดวาอาราม วัฒนธรรม โบราณคดี พร้อมด้วย เสน่ห์ แห่ง ธรรมชาติ แม่มูล ที่ หาดบุ่งสระพัง มหัศจรรย์ หาดทราย ผุด กลางเมษา ท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และ ธรรมชาติ จังหวัดอุบลราชธานี...   
 จังหวัดอุบลราชธานี  ได้ชื่อว่าเป็น “ เมืองนักปราชญ์ ” มาตั้งแต่โบราณกาล สาเหตุอันเนื่อง ด้วย อุบลราชธานี นั้น มีความร่ำรวย ใน ความงาม ทางด้าน  ศิลปะวัฒนธรรม ของ ท้องถิ่น 
ที่สั่งสมมานาน และ สืบเนื่อง กันมา กว่า 211 ปี  สิ่งเหล่านี้ ล้วน ประจักษ์ และ เป็นที่กล่าวขาน ทั่วสารทิศ ต่อ ผู้มาเยือน เมืองดอกบัว ดินแดน นักปราชญ์ แห่งนี้  ประการหนึ่งนั้นก็คือ อุบลราชธานี มี วัดวาอาราม และ ศาสนสถาน ที่ปรากฏ อยู่ทุก แทบหัวมุมถนน ในเขตพื้นที่เมือง อุบลราชธานี  เมืองดอกบัวงาม แห่งนี้ จึงได้ชื่อว่าเป็น ขุมคลัง ที่ เจริญไปด้วย วัดวา อาราม ศาสนสถาน ต่าง ๆ จาก โบราณกาล จนถึง ปัจจุบันกาล บ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง อุบลราชธานี  อีกหนึ่ง ชุมชน ที่มี หลวงพ่อเงิน 700 ปี  เป็น สัญลักษณ์ แห่ง วัฒนธรรม และ มหาศรัทธา เป็นศูนย์รวมจิตใจ ของ บ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง ชุมชน ใกล้เคียง และ ใน จังหวัดอุบลราชธานี  คนอีสาน ที่ มีความศรัทธา ใน หลวงพ่อเงิน ณ วัดปากน้ำ แห่งนี้ อันสืบเนื่องจาก หลวงพ่อเงิน  เป็น พระพุทธรูป ศิลปะเชียงแสน ล้านช้าง อายุ ประมาณ 700 ปี ได้ขุดพบเมื่อ พ.ศ. 2515 ภายหลัง ลำแสงประหลาด พุ่งขึ้นใส่ เครื่องบิน ทหารอเมริกัน ใน ขณะบินลาดตระเวน บริเวณ วัดป่าพระพิฆเณศวร์  และ โดยการ นิมิตร จาก พระมงคลธรรมวัฒน์ พระผู้มีปฎิปทา ผู้นำด้านการพัฒนา ชุมชน และ เป็นที่เคารพนับถือ ของ ศิษยานุศิษย์ ทุกทั่วสารทิศ ณ ปัจจุบัน วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง ยังเป็น สำนักเรียน เปิดทำการสอน แผนกนักธรรม ,พระปริยัติธรรม แผนกสามัญ และ แผนกบาลี โดย พระศรีวิสุทธิมุนี (  วิมาน กันตสีโลเปรียญธรรม 8 ประโยค (รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ) และดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาส วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง อุบลราชธานี ณ ปัจจุบัน เป็นพระผู้สืบทอด เจตนารมย์ และ สืบสาน งานพัฒนา  ต่อจาก พระมงคลธรรมวัฒน์ ด้วยเดชะบุญบารมี อันสูงส่ง ต่อ ชุมชน และ วัดบ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง โดย เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ แห่ง วัดสระเกศ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และ ท่าน เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์  ( เทอดญาณวชิโร ) ท่านฯ เป็น องค์อุปถัมภ์ วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง อุบลราชธานี แห่งนี้ บ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง นอกจาก มี หลวงพ่อเงิน เป็นที่ ศรัทธา ของ มหาชน แล้ว ยังเป็น  แหล่งท่องเที่ยว ชื่อดัง ริมเมือง นั่นคือ  “ หาดบุ่งสระพัง “  ร้านอาหาร แพภัตตาคาร ริมน้ำ ทอดยาว ตามลำน้ำ แม่มูล เป็น กิโล เป็นที่ นิยม ของ นักท่องเที่ยว ผู้มาเยี่ยมเยือน อุบลราชธานี หาดบุ่งสระพัง หาดน้ำจืด แม่น้ำมูล สามารถเล่นน้ำได้ เนื่องจาก น้ำตื้นเขิน และ เป็น หาดทราย น้ำ ใส สะอาด อีก ทั้งยังมี กิจกรรม ท่องเที่ยว ทางน้ำ สำหรับ นักท่องเที่ยว ทางน้ำ นั่นคือ ล่องเรือ ชม แม่มูล และ ล่องเรือ ชม บุ่งสระพัง ฯลฯ.  บ้านปากน้ำ นอกจากน้ำ ยังมี สถานที่ท่องเที่ยว อื่น ๆ ภายใน พื้นที่ อาทิเช่น วัดป่าพระพิฆเณศวร์ ศาสนสถาน ประกอบพิธีพรามหม์ ใน ยุคอาณาจักรขอม ที่เจริญรุ่งเรือง ในอดีต วัดป่าพระพิฆเณศวร์ แห่งนี้ เป็นที่ ขุดพบ หลวงพ่อเงิน, พระพิฆเณศวร์ หินศิลา ศิวลึงค์ และ ฐานโยนี แท่งศิลา จารึก ต่าง ๆ อีกทั้ง ชุมชน บ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง ยังมี แหล่งศึกษา พันธ์ไม้ธรรมชาติ ป่าดงธรรมชาติ “  ดงปู่ตา “  ณ ปัจจุบัน เป็นพื้นที่ ป่าสงวน และ ยังมี บ่อน้ำผุด เป็น น้ำผุด ธรรมชาติ มี น้ำเย็น ใส สะอาด บ่อน้ำผุด ดงปู่ตา ได้ไหล มาจาก ใต้ดินตลอดเวลา ไม่มีเหือดแห้ง ตลอดทั้งปี  ตั้งแต่ อดีต – ปัจจุบัน,  สันนิษฐานใน ยุคอาณาจักรขอม เจริญรุ่งเรือง บ่อน้ำผุด ดงปู่ตา บ้านปากน้ำ  เป็น น้ำบ่อ อันศักดิ์สิทธิ์  เมื่อคราวครั้งอดีต เพื่อใช้ ในการประกอบพิธีกรรม ทาง ศาสนาพราหมณ์ อันเนื่องจาก บ่อน้ำผุด แห่งนี้ ตรงตาม หลักพิธีกรรม ศาสนาพราหมณ์นั่นคือ หากสถานที่ใด เป็น ศาสนสถาน ในการ ประกอบพิธีกรรม ของ ขอม ในระยะ ใกล้เคียง แห่งสถานที่แห่งนั้น จะต้องมี  น้ำผุด น้ำโจ้ก ซึ่งถือว่าเป็น บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่ง เป็น ส่วนหนึ่ง ในการใช้ ประกอบพิธีกรรม ทางศาสนา ของ พราหมณ์ อีกหนึ่ง ในพื่นที่ ซึ่งไมห่างกันนัก โนนวัด ศาสนสถานเก่าแก่  ตามรอย แห่งพระเกจิดัง แห่ง อีสาน “ เทพเจ้าแห่งอีสาน และ บูรพาจารย์ นั่นคือ หลวงปู่ดีโลด หลวงปู่รอด นนฺตโร  “ ผู้บูรณะพระธาตุพนม ที่ นครพนม ใน อดีต, ซึ่งได้มาสร้าง และ ก่อต้ง โนนวัด วัดเก่าแก่ ของ บ้านปากน้ำ เมื่อคราวครั้ง บ้านปากน้ำ ยังตั้งอยู่  ริมบุ่งสระพัง ในอดีต. ณ ปัจจุบัน ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง เป็น สถานที่ ท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยว มาเยี่ยมเยือน เป็นประประจำ เนื่องจาก มาสักการะ หลวงพ่อเงิน เที่ยวชมพิพิธถัณฑ์ วิถีชีวิต ลุ่มน้ำมูน ชุมชน หลังจากนั้น ก็ สามารถ แวะทานอาหาร ที่ หาดบุ่งสระพัง มาเที่ยว ชุมชน ปากน้ำบุ่งสระพัง ที่เดียว อาหารอร่อย ได้สาระ แบบครบสูตร ก็ว่าได้
หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี
หลวงพ่อเงิน 700 ปี ณ วัดบ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง อุบลราชธานี  Luangphor Ngern 700 Year
ท่องเที่ยว อุบลราชธานี กับ ส่งเสริม ท่องเที่ยว ชุมชน ปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี แหล่งท่องเที่ยว สถานที่ สำคัญ ชุมชน บ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี.
            
ท่องเที่ยว อุบลราชธานี กับ ส่งเสริม ท่องเที่ยว บ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง  หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี
ท่องเที่ยว อุบลราชธานี กับ ส่งเสริม ท่องเที่ยว ชุมชน ปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี
 
ท่องเที่ยว อุบลราชธานี กับ ส่งเสริม ท่องเที่ยว ชุมชน ปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี
 

 
เว็บบอร์ด ข่าวสาร ข้อมูล บ้านเฮา ปากน้ำ บุ่งสระพัง สมัครสมาชก ก่อน ถึงจะโพสต์ได้ ทางเข้า เว็บบอร์ด พูดคุย ประกาศข่าว ทักทาย สาระทุกข์ สุกดิบ หลากหลายเรื่องราว ที่นี่  ดูวีดีโอ กิจกรรม ประเพณี ข่าวสาร  ต่าง ๆ ไป สักการะ หลวงพ่อเงิน 700 ปี เที่ยว ปากน้ำ บุ่งสระพัง อุบลราชธานี กันไหม ?รวมอัลบั้ม ภาพต่าง ๆ งานบุญประเพณี ข่าวสาร มาดูกันได้ที่นี่

 

แฟนคลับ ปากน้ำ FC กด Like ปากน้ำ อุบล คลับ ฮักปากน้ำ ติดตามเรา บน Facebook เด้อ..

ข่าวสาร ข้อมูล ความเคลื่อนไหว เว็บบอร์ด ล่าสุด บน เว็บบอร์ด ปากน้ำ อุบล คลับ !!

ความเคลื่อนไหวอื่นๆ »

VDO ZONES TODAY วีดีโอ ยอดฮิต วันนี้ !!

Chat Box of Paknam Ubon Club ทักทาย เว้าสู่กันฟัง

 Smile  พูด คุย สอบถาม สาระทุกข์ สุกดิบ กัน ได้ทุกเรื่องที่ Chat Box Laughing   


Get your own Chat Box! Go Large!

สื่อมวลชน ให้ความสำคัญ กับ ชุมชน ปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี

:: รายการทีวี
  ช่อง 7 สี ช่วยชาติบูรณาการณ์ " ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี  " ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี   ช่อง 7 สี สะเก็ดข่าว " ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี  3-Chanal  
:: หนังสือพิมพ์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ " เหนือฟ้าใต้บาดาล โดย กังฟู "  ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ ตะลุยโลกใบใหญ่ ฉบับ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 หนังสือพิมพ์ข่าวสด " ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี หนังสือพิมพ์มติชน   " ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี    
หนังสือพิมพ์ประชารัฐ หนังสือพิมพ์แนวหน้าอีสาน  ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี  หนังสือพิมพ์ภูธร " เที่ยงตรงฉับไว " ชุมชนบ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี        
:: นิตยสาร
 หนังสืออมตะ " หนังสือธรรมะ " ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี   หนังสือธงธรรม " หนังสือธรรมะ " ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี  นิตยสาร ลานโพธิ์ " นิตยสารพระ " ชุมชน ปากน้ำ บุ่งสระพัง อุบลราชธานี   หนังสือนะโม " หนังสือธรรมะ " ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี    
:: หน่วยงานราชการ

      องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Amazing-Thailand

เที่ยวไทยครึกครื้น เศรษฐกิจไทย คึกคัก

   
:: เว็บไชต์ ที่เกี่ยวข้อง กับ ชุมชน ปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี
 

 วัดปากน้ำอุบล.คอม

 ปากน้ำ94.คอม  
:: เว็บไชต์ เพื่อนบ้าน ชุมชน ปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี - แลกลิงค์ เป็นเพื่อนบ้านกับ เรา

เที่ยวอุบล ฯ เมืองดอกบัว ทัวร์ลาวใต้ ไปได้ทุกวัน กับ South Laos Tour

บ้านออนซอน

วัดอีสานดอทคอม IsanGate.com

ไหว้พระประจำปีเกิด

 

 


l ล่องเรือสำราญ แม่น้ำเจ้าพระยาBANGKOK SIGHTSEEING lThailand Travel Guide informationl Thailand Highlight l ล้างแอร์ อุบล KANCHANABURI RIVERKWAI TOUR l  ดินเนอร์ เจ้าพระยา l CABARET SHOW THAILAND l ดินเนอร์ เจ้าพระยา ราคาถูก l KHAO YAI TOUR l

 เที่ยวอุบลราชธานี ไหว้พระเมืองอุบลราชธานี ท่องเที่ยว ชุมชน ปากน้ำ บุ่งสระพัง อุบลราชธานี แลกลิงค์ และ ดู ลิ้งค์ เพื่อนบ้าน กับเรา เพิ่มเติมได้ที่  " แลกลิงค์